Hệ thống quan trắc năng lượng

Hệ thống quan trắc năng lượng của Damas được xây dựng để đáp ứng những tiêu chuẩn như IEC 61400-12-1 cho việc đo hiệu suất turbine gió hay tiêu chuẩn CAISO cho việc giám sát năng lượng mặt trời. Thiết bị của chúng tôi có nhiều lựa chọn cho các thông số đo gió, không khí, bức xạ, điện năng… Dữ liệu đo thời gian thực hoặc khoảng thời gian được lưu trữ cục bộ trên bộ ghi dữ liệu và có thể được truyền đi thông qua tất cả các phương thức truyền dẫn tiêu chuẩn. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hợp tác với khách hàng để thiết kế, nghiên cứu hệ thống, tùy chỉnh cũng như thiết lập các giao diện (API) phục vụ thu thập dữ liệu.