Quan trắc cơ sở hạ tầng

  • Hệ thống quan trắc sức khỏe kết cấu
  • Hệ thống giám sát đập
  • Hệ thống giám sát khu vực chống xâm nhập
  • Hệ thống quan trắc địa kỹ thuật
Xem thêm

Hệ thống quan trắc khí tượng

Hệ thống quan trắc khí tượng tự động do Damas xây dựng dựa trên nền tảng thiết bị của hãng Campbell Scientific. Các trạm quan trắc khí tượng của hãng Campbell Scientific đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu cho giải pháp quan trắc khí tượng.

Xem thêm

Hệ thống quan trắc năng lượng

Hệ thống quan trắc năng lượng của Damas được xây dựng để đáp ứng những tiêu chuẩn như IEC 61400-12-1 cho việc đo hiệu suất turbine gió hay tiêu chuẩn CAISO cho việc giám sát năng lượng mặt trời.

Xem thêm

Hệ thống quan trắc nước

Với nhu cầu tăng cao về việc quan trắc môi trường nước, Damas đang tích cực làm việc với những nhà sản xuất cung cấp thiết bị quan trắc cho môi trường nước hàng đầu thế giới để giúp khách hàng đưa ra giải pháp cho phục vụ việc quan trắc nước ngọt, nước thải, nước mặn hay các ứng dụng đặc biệt khác

Xem thêm

Hệ thống đèn hiệu sân bay

Damas cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho hệ thống đèn hiệu hàng không, cho phép nâng cấp lên những công nghệ thông minh mới nhất và có thể tích hợp vào những hệ thống đèn hiệu hiên hữu.

Xem thêm

Hệ thống quan trắc khí tượng tự động

Giải pháp quan trắc khí tượng tự động (AWOS) của Damas là toàn diện, tự động và luôn có thể mở rộng để giúp duy trì hoạt động của sân bay dưới bất kỳ hiện tượng thời tiết nào.

Xem thêm