Hệ thống quan trắc nước

Với nhu cầu tăng cao về việc quan trắc môi trường nước, Damas đang tích cực làm việc với những nhà sản xuất cung cấp thiết bị quan trắc cho môi trường nước hàng đầu thế giới để giúp khách hàng đưa ra giải pháp cho phục vụ việc quan trắc nước ngọt, nước thải, nước mặn hay các ứng dụng đặc biệt khác. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng để xây dựng hệ thống quan trắc, đo lường phù hợp với yêu cầu về giải pháp, ứng dụng của khách hàng.

Hệ thống quan trắc nước
Hệ thống quan trắc nước