Hệ thống quan trắc khí tượng tự động

Giải pháp quan trắc khí tượng tự động (AWOS) của Damas là toàn diện, tự động và luôn có thể mở rộng để giúp duy trì hoạt động của sân bay dưới bất kỳ hiện tượng thời tiết nào.

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng về việc nhận thức tình huống chính xác. Chúng tôi cung cấp khả năng thu thập dữ liệu theo thời gian thực một cách đáng tin cậy phục vụ các kiểm soát viên không lưu, phi công cũng như các nhân viên vận hành sân bay đưa ra những quyết định sáng suốt để giữ cho các chuyến bay, sân bay hoạt động an toàn và hiệu quả.

Hệ thống quan trắc khí tượng tự động
Hệ thống quan trắc khí tượng tự động