Bệnh viện quân y 175/ GĐ 500 giường

Bệnh viện Quân y 175 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía nam, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng – Nhà nước, và các đối tượng khác.

Viện Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175 có vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, quy mô 500 giường, là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở các tỉnh phía nam, cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học của Bộ Quốc phòng. Tới đây, sau khi mở rộng thêm 1000 giường bệnh nữa, quy mô của Bệnh viện sẽ lên tới 3000 giường, thuộc vào loại lớn nhất cả nước.

Đây cũng là bệnh viện đầu tiên của cả nước có thể tiếp nhận trực thăng cứu hộ, vận chuyển bệnh nhân cấp cứu từ các đảo xa.