Bệnh viện quân y 175/ GĐ 1000 giường

Theo Bệnh viện Quân y 175, bệnh viện mới có diện tích đất sử dụng tổng thể gần 70.300m2, với tổng vốn đầu tư 2.500 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Bộ Quốc phòng.

Bệnh viện có qui mô 1.000 giường với hệ thống trang thiết bị đồng bộ và hiện đại trong chẩn đoán và điều trị nhằm xây dựng cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao, góp phần giảm tải các bệnh viện trung ương và tuyến cuối tại TP.HCM

Khi đi vào hoạt động, bệnh viện có tòa nhà chính có khối đế 5 tầng và ba khối tháp 9 tầng, có hành lang giao thông kết nối các tháp trên từng tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng là 119.720m2 (tầng hầm 17.273m2, tầng nổi 102.448m2), với 820 giường bệnh.

Riêng tòa nhà khu tâm thần, khoa truyền nhiễm, khoa lao-bệnh phổi có qui mô 5 tầng, tổng diện tích sàn 8.460m2 với 180 giường bệnh.